top of page

Ammerudhjemmet Bo- og Kultursenter

Ammerudveien 45, 0958 Oslo

Kursrekken ved Ammerudhjemmet som ble avsluttet 16.desember 2021 var den siste
kursrunden vi arrangerte ved Ammerudhjemmet. Kommunen har dessverre
besluttet å legge ned driften av bassenget.

bottom of page