top of page

Selungene Svømmeklubb

Kontakt oss

Selungene Babysvømmeklubb AS

Vingolfveien 31

1170 Oslo

Tlf: 95870711

post@selungene.no

www.selungene.com

Org.nr: 998 374 421

Kontonr: 6177.05.79219

Stiftet: 15.8.1990

Facebook: Selungene Babysvømmekubb

Du kan også sende oss en e-post for påmelding eller spørsmål til 

post@selungene.no

bottom of page