top of page

Selungene Svømmeklubb

Om oss

Selungene Babysvømmeklubb ble stiftet i august 1990 og har spesialisert seg på baby- og småbarnssvømming for barn i alderen 2 måneder og frem til tidlig skolealder. Vårt område er Oslo og omegn.

 

Når du begynner på kurs hos oss, så ønsker vi at ditt barn skal trives i vannet og du skal bli fornøyd.

 

Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å ha kurs for barn som er på samme trinn/alder til samme kurstid.

 

Alle våre instruktører er kurset gjennom Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap eller gjennom vårt eget trenerutdanningsopplegg og hvert år må alle våre instruktører gjennomgå en livredningsprøve.

 

…..og til slutt, ta dere god tid, vær avslappet og gi barnet mye kropps- og øyekontakt. Gled dere over tiden i bassenget!

 

Baby- & småbarnsvømming 2 måneder til 5 år

Hvorfor baby- og småbarnsvømming: Fordi det er gøy. Barn og foreldre gjør noe sammen som alle kan finne glede i. Småbarnsforeldre får kontakt med andre småbarnsforeldre. Barnet blir tidlig vant til å omgås andre. I vannet får barnet muligheter til å gjøre bevegelser som støtter opp om den naturlige bevegelsesutviklingen. Barnet blir stimulert ved at vi gir det flere muligheter til å utforske kroppens evner i vannets stimulerende miljø. Fortrolighet med vann fra fødselen av kan være med på å forebygge drukningsulykker. Barna skal også lære respekt for vann.

Hva er babysvømming: Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 2 mnd til 2 1/2-3 år hvor alle kan delta. Ordet svømming er egentlig litt misvisende. Det er ikke snakk om å lære å svømme, men å bli trygge i vannet og med omgivelsene, samt lære vannrespekt. Det er først når barnet blir litt eldre at det er snakk om å lære å svømme.

Hva er småbarnsvømming: Småbarnsvømming er en videreføring av babysvømming, for barn i alderen 3 til 5 år. Foreldrene deltar også her aktivt i vannet og det fokuseres fortsatt på læring gjennom lek og sang. Det er ingen forutsetning å ha deltatt på babysvømming for å kunne være med på småbarnsvømming. Enkelte barn vil kunne lære seg å svømme på egenhånd i løpet av kursene.

Er babysvømming farlig: Mange tusen barn har deltatt på babysvømming og per i dag har vi ikke fått rapportert om ulykker direkte relatert til babysvømming. Hverken på landsbasis eller verdensbasis, vel og merke blant oss som driver med organisert babysvømming med autoriserte instruktører. Ha allikevel respekt for vannet, barn har ikke gjeller. Vi anser glatte gulv som som det største risikomoment ved babysvømming. Så fort barnet ditt har blitt så stort at det tar seg frem på alle fire er det på tide å begynne med sklisikre sokker.

Når kan vi starte: Vi anbefaler å starte når barnet er mellom 3 og 6 måneder, men det er ikke noe i veien for å starte senere enn dette. "Det er aldri for sent å bli glad og trygg i vannet". Selungene Babysvømmeklubb starter nye kurs fire ganger per år. I august, oktober, januar og i mars. Kursene våre går vanligvis over 8 til 10 ganger med svømming en halv time per uke. Vi følger skoleåret, så ingen svømming i skolens ferier. Barn med handikap er alltid velkommen. Innimellom kan søsken delta i samme gruppe, men det mest optimale for utvikling er å ha de på hvert sitt kurs.

Svømmeopplæring for barn fra 5 år og frem til barnet fyller 7 år (altså tom 6 år)

I disse gruppene jobber vi mer målrettet ifht de forskjellige svømmeteknikkene. Alle barn har forskjellige behov og utgangspunkt, hvilket vi gjør vårt beste for å ivareta på våre kurs slik at ditt barn skal få oppfølging på det nivået det befinner seg på.

 

Noen barn trenger support fra foreldre i bassenget slik at de kan kjenne opplevelsen av en øvelse og etter hvert adoptere og mestre disse på egen hånd i vannet.

Vi jobber også i disse gruppene med læring gjennom lek. Hvert enkelt barn skal ha med seg en forelder/svømmedyktig person i bassenget.

Søskenkurs

Ved enkelte basseng tilbyr vi søskenkurs. Dette er kurs hvor søsken fra 1 år og opp til ca 6 år kan få være med i samme gruppe. En hyggelig familieaktivitet hvor hele familien gjør noe sammen. Det minste barnet bør ha deltatt på 2-3 kurs med babysvømming før dere søker om plass ved et søskenkurs.

I disse gruppene er fokuset på de eldste barna. De minste barna kan være med på de fleste øvelsene, men vil naturlig trenge mer support. Vi synger og leker.

Her er en liten oppsummering i form av bilder fra vår "sommerhappening"

Kantarellen søndag 5.juni 2016

Fokuset denne kursdagen var på livredning. Ivrige små og store som koste seg. Viktig kunnskap

bottom of page